Kretsa, miljövänligt avlopp luftningsmodul

Kretsa miljövänligt avlopp luftningsmodul Kretsa miljövänligt avlopp luftningsmodul

Luftningsmodulen ökar syresättning av avloppsvattnet och på ett enkelt sätt förbättrar den biologiska nedbrytningen av BOD7-ämne, i infiltrationsbädden samt minskar risken för bildning av svavelväte som förorsakar luktproblem i avloppsanläggningar.

 

Luftningsmodulen monteras enkelt på utgående rör från avloppspump och nyttjar pumpens effekt till att syresätta avloppsvattnet. Går att montera i alla befintliga eller nyinstallationer i anläggningar med avloppsvattenpump.

 

Kräver ingen skötsel

 

Patentansökan nr 1150234-1