Kretsa, miljövänligt avlopp, mineralkammare

Kalkmineralkammare är utförda i betong avsedda för kalkmineralsäckar på 500 kg alterantivt 1000 kg.

 

Arbete pågår att ta fram kalkmineralkammare avsedda för kalkmineral i småsäck, där man själv kan byta kalkmineral.