Kretsa, ett miljövänligt avloppssystem

Vi är ett företag med mångårig erfarenhet inom avloppsrening och betongteknik som säljer avloppsreningsprodukter.

 

Vårt avloppsreningssystem Kretsa är ett miljöanpassat och driftsäkert alternativ för avloppsanläggningar i känsliga områden med krav på hög skyddsnivå. Miljöfördelarna är stora, framförallt då man kan återföra fosforen i naturens kretslopp i form av gödning. Systemet fungerar för ett eller flera hushåll.

 

Vår luftningsmodul är framtagen för att minska luktproblem vid enskilda avlopp. Den går att installera på befintliga avloppsystem.

 

Vi säljer och monterar även exklusiva pooler i betong där du som kund själv väljer utformning och ytskikt.

Kretsa miljövänligt avlopp