Kretsa, ett miljövänligt avlopp i kretslopp

Avlopp i kretslopp

Kretsa är ett avloppsreningssystem där bad-, disk-, tvätt-, och toalettvatten renas effektivt. Systemet kan möjliggöra att tillstånd beviljas för vanlig vattentoalett i områden belagda med hög skyddsnivå. Kretsa är framtaget med syftet att skapa ett miljövänligt och driftsäkert avloppsystem. Systemet är driftsäkert både för permanent- och fritidsboende.

Kretsa miljövänligt avlopp

         Trekammarbrunn                         Pumpbrunn                             Reningsbädd                           Kalkkammare                              Miljö

I systemet leds avloppsvattnet först till en trekammarbrunn. Därefter pumpas vattnet vidare till en reningsbädd (en modifierad markbädd) och förs sen vidare till en brunn med ett kalkmaterial som binder fosfor och dödar bakterier.

Vattnet släpps åter ut i marken och kalkmaterialet med fosfor återanvänds som gödningsmedel.