Användningsområden för Kretsa, miljövänligt avlopp

Kretsa är ett robust kretsloppsanpassat avloppsreningssystem som utförs med "traditionell" sandfilterteknik kompletterad med filterbädd bestående av kalkmineral för fosforreducering och återvinning av fosfor.

 

Kretsa kan anläggas för ett eller flera hushåll. En fördel med systemet är att man vid anläggning av planområden som byggs ut i etapper kan även Kretsa byggas ut etappvis.

 

Systemet har hög reningsförmåga och uppfyller normalt kraven för hög skyddsnivå.

 

Innan Kretsa kan anläggas krävs att det görs en vatten- och avloppsutredning som godkänns av kommunens miljöförvaltning.

Kretsa anläggning 1 hushåll

St. Benhamra Vallentuna Anlagd 2007

Kretsa anläggning 1 hushåll

Kretsa anläggning 15 hushåll

Lovö Ekerö Anlagd 2012

Kretsa anläggning 15 hushåll