Kretsa, byte av material

När kalkmineralens pH-värde sjunker under 9 minskar dess förmåga att binda fosfor och behöver då bytas ut. För ett hushåll är normalt bytesintervallet vartannat år. Vid fritidsboende är bytesintervallet längre.

 

Byte av kalkmineral sker vanligtvis med en jordbrukstraktor. Använd kalkmineral hygieniseras och läggs ut på åkermark som gödningsprodukt.

Kretsa byte av material

Jordbrukare Lars Eliardsson utför byten av kalkmineral i Norrtälje Kommun med omnejd.

 

 

 

Roslagens Vattenteknik AB kan bistå med namn på företag i ert närområde för byte av kalkmineral.

Leverantör av godkänd kalkmineral är Bioptech AB.