Kretsa, miljövänligt avlopp miljö

Avloppsreningssystemet Kretsa är framtaget med naturens kretslopp som en utgångspunkt. Att med hjälp av återvinningsbart kalkmineral rena vattnet till de krav som ställs för hög skyddsnivå gör Kretsa till ett självklart miljöval.

Kretsa miljövänligt avlopp miljö