Kretsa miljövänligt avlopp återanvändning av kalkmaterial

Efter att man bytt kalkmineralet från kalkkammaren så förs mineralet till ett upplag hos ett byteföretag för att sedan spridas ut på odlad åkermark. Kalkmineralet kan även läggas ut på egen tomtmark eller trädgårdsodling som näringstillskott. Läs mer om byte av kalkmaterial här.

 

Polonite kalkmineral som är det mineral som används i system Kretsa innehåller inga kända gifter och används av jordbruksföretag som näringstillskott vid odling. Utöver fosfor finns även näringsämnen med växthöjande effekt i kalkmineralet.

Kretsa miljövänligt avlopp återanvändning av kalkmaterial