Kretsa milövänligt avlopp reningsförmåga

Avloppsreningssystem Kretsa är ett kretsloppsanpassat driftsäkert avloppsreningssystem med hög reningsförmåga som normalt uppfyller kriterierna för rening "hög skyddsnivå".

Fosfor återvinns genom att kalkmineralet som används som fosforreducerare, återanvänds i kretsloppssystem som gödningsmedel på åkermark.

Kretsa, milövänligt, avlopp, reningsförmåga

Professor Gunno Renman KTH vid provtagning på anläggningen vid St. Benhamna 3:19

 

Provresultat

 

Fosfor

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för hög skyddsnivå ska fosforreduceringen uppgå till minst 90%. Vid provtagningar under en tvåårsperiod vid anläggningen i St. Benhamra uppgick reduceringen i ett medelvärde på över 95%

 

Kväve

När det gäller kvävereducering ska den enligt Naturvårdsverket uppgå till minst 50%. Under provtagningarna vid anläggningen i St. Benhamra uppgick reduceringen i ett medelvärde på 75,8%.

 

BOD7

Reduceringen av BOD7 (organiska ämnen) ska enligt Naturvårdsverket uppgå till minst 90%. Under provtagningarna vid anläggningen i St. Benhamra uppgick reduceringen i ett medelvärde på 99.3%