Kretsa miljövänligt avlopp kalkkammare

Från markbädden leds det renade vattnet vidare till en kalkkammare med kalkmineral. Kalkmineralet har en god förmåga att binda fosfor och uppfyller naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå. Det höga pH-värdet som uppstår i kalkmineralet medför även att vattnet blir i stort sett helt bakteriefritt när det har passerat kalkmineralet.

Kretsa miljövänligt avlopp kalkkammare

I system Kretsa ingår en specialutformad kalkkammare fylld med kalkmineral. Kalkmineral ska bytas med jämna intervall. Läs mer om byte av material här

 

Arbete pågår att ta fram kalkmineralkammare för småsäckssystem där det går att byta kalkmineral manuellt och sedan lägga ut använt kalkmineral som gödningsmedel på den egna fastigheten.