Kretsa miljövänligt avlopp pumpbrunn

Från trekammarbrunnen förs avloppsvattnet vidare med självfall till en pumpbrunn där vattnet luftas i en patenterad luftningsmodul innan vattnet pumpas vidare till markbädden.

 

Luftning av avloppsvattnet är en viktig del i reningsprocessen. Nedbrytningen av organiskt material förbättras och det syrerika vattnet som erhålls är en viktig del i den normalt goda kvävereducering som uppnås i Kretsa.

Kretsa, miljövänligt, avlopp, pumpbrunn

I system kretsa för ett hushåll ingår en pumpbrunn med luftningsmodul. Luftningsmodulen kan även köpas löst för montering i pumpbrunnar för att motverka luktproblem och öka den organiska nedbrytningen och därmed minska risken för igensättning av infiltrationsbädd. Läs mer om köp av separat luftningsmodul här.