Kretsa miljövänligt avlopp trekammarbrunn

Det första steget i reningsprocessen är att vattnet med hjälp av självfall förs från husets faciliteter till en trekammars slambrunn av traditionell modell. I trekammarbrunnen avslammas vattnet från BDT- avlopp och WC-avlopp. I ett system anpassat för ett hushåll krävs en brunn med en våtvolym på 2,0 m3.

 

Kretsa miljövänligt avlopp trekammarbrunn

 

 

I system Kretsa för ett hushåll ingår en trekammarsslambrunn i betong med våtvolym 2,0 m3. Brunnen har goda slamavskiljande egenskaper, är oöm för skador vid återfyllning samt har låg risk för "uppflytning" pga hög grundvattennivå.